Anouncement

Pengumuman

Pendaftaran Wirausaha Merdeka 2022

Posted on 08 August 2022


Dear mahasiswa Jurusan Teknik Informatika semester 5  pada semester ganjil 2022 2023, Berikut link pengumuman pendaftaran wirausaha merdeka 2022:
pendaftaranwirausahamerdeka2022